سامانه آنلاین نوبت گیری

آسایش و راحتی بیماران یکی از مهمترین دغدغه های ماست

سامانه نوبت گیری سریع مطب دکتر ذوالقدری

لطفا تمام اطلاعات را به صورت فارسی وارد نموده و کلید ارسال را کلیک نمایید.

mobile-hand

پس از دریافت وقت ملاقات توجه کنید

لطفا در زمان تعیین شده در مطب حضور داشته باشید. زمان ذکر شده صرفا برای شما تخصیص داده خواهد شد.

  • لیست داروهای مصرفی را به همراه داشته باشید.
  • یک ساعت قبل از حضور هماهنگی تلفنی به عمل آورید
  • دستورالعمل های قبلی را ضمیمه پرونده خود بکنید
  • با لبخند وارد شوید
  • در صورت انصراف حتما اطلاع دهید.
  • شماره پرونده خود را حتما به همراه داشته باشید.
  • پرونده، آزمایشات و … حتما با خود بهمراه داشته باشید.
  • در کنار افراد مسن به عنوان همراه حتما باشید.
Unknown