درباره ما

باز تاب چهره جذاب

صورت بدلیل ماهیت ذاتیش  در حیطه اعمال وجراحیها از اهمیت خاص و انکار ناپذیری برخوردار است.
لذا تمام جراحیهای این ناحیه تحت تاثیر مقوله زیبایی است،بعبارتی اولین ذهنیت برای بیمار و پزشک تامین ظاهر مطلوب صورت است .:
پس تامین زیبایی یکی از اصلی ترین و مهمترین دغدغه های پزشک مربوطه میباشد،در بین کلیه تخصصها ،رشته جراحی فک ،پلاستیک بینی و صورت این حساسیت و اهمیت را بخوبی میداند و همواره آنرا بکار میبندد.
انسان ودیعه الهی و شاهکار خلقت است ودر این بین جهره جذاب و متناسب بالاترین نمود این عظمت و هنرمندی بینظیر است.
اطلاعات بیشتر

کلیت رشته جراحی دهان ،فک،پلاستیک بینی ،صورت و جمجمه

بطور کلی کلیه اعمالی که در این تخصص و در این حیطه انجامیشود شامل :

-اعمالی که روی بافت نرم انجام میشود

 :-اعمالی که روی بافت سخت انجام میشود

اعمالی که هر دو نوع بافت را در بر میگیرد

جراحی های بافت نرم و سخت

مثل جراحی بینی و بعضی از موارد فوق نیازمند هر دو جراحی هستندجراحی و بازسازی شکافهای لب و کام،بسیاری از جراحی های داخل دهانی،جراحی و کاشت ایمپلنت

-مشاهده بیشتر

شاخص ترین اعمال جراحی

جراحی زیبایی بینی،جراحی های بازسازی ساختمان صورت،جراحی های ارتوگناتیک،جراح انواع تومورهای صورت و باز سازی ساختمان از دست رفته،جراحی و کاشت ایمپلنت بهمراه بازسازی استخوان،انواع جراحیهای بافت نرم

-مشاهده بیشتر

بافت نرم

مثل انواع لیفتینگ،جراحی اصلاحی پلکها،اصلاح غبغب و تکنیکهای غیر جراحی مثل تزریق چربی و PRP

-مشاهده بیشتر

بافت سخت

شامل کلیه جراحیهای ارتوگناتیک(اصلاح روابط فکی)-درمان شکستگیها-جراحی زیبایی گونه،چانه و انواع جراحی های تومورال بهمراه باز سازی ساختمانهای از دست رفته

-مشاهده بیشتر

خدمات ما

جراحی زیبایی بینی (رینوپلاستی)

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

جراحی های بازسازی فک وصورت

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد استلورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است

جراحی و درمان تومورهای فک و صورت

جراحی و درمان شکستگیهای فک و صورت

This is your Content

جراحی و درمان شکستگیهای فک وصورت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

جراحی های زیبایی صورت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

تکنیکهای غیر جراحی زیبایی صو.رت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

جراحی و درمان اختلات مادر زادی صورت

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

جراحی و درمان کلیه اختلالات داخل دهانی

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.
Unknown