فضای مجازی

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶

اندر خم فضای مجازی
اشعار ملکوتی حافظ گرچه باز تابی از جامعه دوره خود اوست اما با گذشت قرنها هنوز این اشعار طراوت انگیز بوده،به بیانی شرح کاملی از جامعه کنونی ماست.برای اشعار بی نظیر وی مصادیق فراوانی در هر دوره متصور است.یکی از غزلیات زیبای وی که معانی بسیار عمیقی در آن میتوان جستجو نمودو حاکی از سیاست دوگانه حکمرانان هر عصر ودوره ای است ،بخشی از این غزل است که در ذیل آورده میشودوبا اغماض و کسب اجازه از حافظ ،انعکاسی از فضای مجازی و فضای واقعی ماست.متاسفانه گروهی فضای مجازی را فضای بی قید و بند،آزاد،بدون هر محدودیتی فرض میکنند.هدفمند و یا بی هدف فضای مجازی را جولانگاه بی اخلاقی،تهمت،افترا،تبلیغات بدون شالوده و صد البته دروغین و دهها موارد مشابه قرار داده اند.معروف شدن و پولدار شدن اگربا بی اخلاقی همراه باشد بدون شک مصروف بی اخلاقی و النهایه نابودی وتباهی رادر پی خواهد داشت.گلایه استاد غزل از این قشرو راه هدایت آنان به زیبایی در این غزل مورد اشاره قرار گرفته است:

واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنند
چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند
مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند
گوییا باور نمیدارندرروز داوری
کاین همه قلب و دغل در کارداور میکنند
یارب این نودولتان را با خرخودشان نشان

ارسال پاسخ

Unknown