تکنیکهای زیبایی غیر جراحی

تکنیکهای غیر جراحی شامل :تزریق چربی،تزریق بوتاکس،تزریق PRP و لیفت با نخ میباشد.

در روش تزریق چربی ،چربی از قسمتی از بدن مثل شکم ،ران و پهلو با کانولا برداشته شده ،پس از آماده سازی و سانتریفیوژ به قسمتهای مورد نیاز در ناحیه صورت تزریق میشود.

در این روش چرپی در واقع برای پر کردن چین و چروک پوست ،پرکردن فرورفتگیها ،بازسازی گونه و یا چانه استفاده میشود،روشی است بدون عارضه و با ماندگاری مورد قبول.

بوتاکس برای فلج موقت عضلات صورت استفاده میشود،با فلج عضلات چین و چروک مربوطه بطور موقت از بین میرود ،از بوتاکس برای بالا کشیدن قسمت انتهایی ابرو هم میتوان استفاده نمود،بدلیل اینکه بصورت مصنوعی فرآوری میشود ممکن است منجر به واکنشهای آلرژیک شود.

PRP یا همان پلاکتهای غنی شده از خود فرد تهیه میشود این ماده بدلیل داشتن فاکتورهای رشدی متعدد باعث جوانسازی صورت میشود ،چون دهنده و گیرنده یکنفر است فاقد هر گونه واکنشهای نامطلوب است.

لیفت با نخ گرچه مورد قبول همکان قرار نگرفته با این وجود امروزه استفاده زیادی دارد.اثر این نخها با توجه به نوع نخ و شرایط بیمار متفاوت است ،از این نخها برای لیفت صورت و ابرو استفاده میشود.استفاده این نخها در بینی بهیچوجه درست نبوده مشکلات متعددی برای فرد ایجاد میکند.

Unknown